Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Upozorňujeme rodiče našich žáků, že žáci v těchto dnech dostávají od svých třídních učitelů formulář

ZÁPIS K POKRAČOVÁNÍ VE STUDIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017.

Vyplnění a odevzdání tohoto formuláře do 15. 6. 2016 žákovi zajišťuje místo
ve skupině pro příští školní rok. V případě, že nebude odevzdán, žák nebude zapsán k pokračování ve studiu a jeho místo bude v případě potřeby využito pro nově přijatého žáka!