Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří podali přihlášku ke studiu na naší škole a nezúčastnili se talentových zkoušek v řádném termínu, že NÁHRADNÍ TERMÍN pro talentové zkoušky je STŘEDA 22. ČERVNA 2016 v 17.00 hod. na všech místech výuky (Olomouc Pionýrská 4, pobočky v Náměšti na Hané, Velké Bystřici a Dolanech).

Zájemci o studium, kteří přihlášku dosud nepodali, tak mohou učinit z našich www stránek.