Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Výuka v novém školním roce začíná ve čtvrtek 1. září 2016.
Do výuky jsou zařazeni pouze ti žáci, kteří odevzdali řádně vyplněný Zápis k pokračování ve studiu na školní rok 2016/17 a nově přijatí žáci.

INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ POKRAČUJÍ VE STUDIU:
Žáci nastoupí první týden v září ve stejný den a hodinu do třídy, kterou navštěvovali v minulém školním roce, pokud nebyli na konci června informováni o změně rozvrhu. Změny se týkají především žáků učitelů J. Tláskalové, M. Valuškové, M. Adolfa, J. Sosny. Rodiče i žáci si mohou ověřit své zařazení pro nový školní rok prostřednictvím mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 585 425 101 (pondělí - pátek vždy od 7.30 do 15.30, mimo polední pauzu).

Starším žákům (nad 12 let) nabízíme možnost přestupu do jiného studijního zaměření - Keramika (výuka v pondělí večer), Multimédia (úterý več.) , Dřevěná plastika (úterý, čtvrtek več.), Fotografie (čtvrtek odp.), Malba (pátek več.).

Odhlášení žáka: Rodiče žáka, který odevzdal zápis na nový školní rok a rozhodne se, že ve studiu nebude pokračovat, musí tuto skutečnost škole neprodleně oznámit – tento žák je veden v elektronické databázi žáků pro daný školní rok a v případě neodhlášení bude vymáháno zaplacení školného!

Volná místa ve skupinách jsou doplňována nově přijatými žáky, místa nerezervujeme.

INFORMACE PRO NOVÉ ŽÁKY:
Na informačních schůzkách s rodiči nových žáků ve čtvrtek 1. 9. v 17.00 hodin a v pátek 2. 9. v 16.00 hodin se dozvíte mj. zařazení dětí do skupin (tuto informaci můžete zjistit i předem, viz výše). V případě, že vám zařazení nebude vyhovovat, budeme hledat jinou možnost. Přeřazení je však možné jen v případě, že se vyskytne volné místo ve věkem odpovídající skupině.
Odhlášení žáka: Rodiče žáka, který byl přijat ke studiu na naší škole a rozhodne se, že ke studiu nenastoupí, musí tuto skutečnost škole neprodleně oznámit – tento žák je veden v elektronické databázi žáků pro daný školní rok a v případě neodhlášení bude vymáháno zaplacení školného.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM:
V současné době je kapacita školy vyčerpána. Přihlášky obdržené po termínu uzavření přijímacího řízení ale dále evidujeme a zájemce oslovíme individuálně v závislosti na uvolnění místa ve věkem odpovídající skupině.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZAŘAZENÍ DO KURZU MALBY PRO PRACUJÍCÍ:
Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na www.zusmsol.cz, ve výběru vpravo zaškrtněte "Kurz malby...". Školné činí 3000,- Kč na pololetí a musí být zaplaceno před nástupem do kurzu.