Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Od 13. 6. 2014 je přemístěna pobočka ZUŠ Miloslava Stibora v Náměšti na Hané do objektu tamní mateřské školy na adrese Zábraní 154. Vstup do budovy bočním vchodem (vpravo od vstupu do zahrady MŠ)!

Zabrani-154-Namest-na-Hane