Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Vzhledem k naplněné kapacitě školy v současné době nepřijímáme nové žáky. Pouze v případě, že se některý ze stávajících žáků z vážných důvodů odhlásí, z databáze přijatých přihlášek oslovíme věkem odpovídajícího „čekatele“ s nabídkou možnosti zařazení.  Takovýto žák v první lekci plní úkol talentových zkoušek, obstojí-li, je mimořádně přijat ke studiu.

Přijímací řízení  pro nový školní rok 2015/2016 bude probíhat v měsíci červnu (5. 6. Olomouc, 3. a 5. 6. Nám. na Hané, 2. 6. Dolany, 3. 6. V. Bystřice), přihlášky můžete zasílat z našich stránek již nyní, ke zkouškám budete včas přizváni.