Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK pro školní rok 2015/2016

Talentové zkoušky pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 se konají:

řádné termíny:

pro Olomouc (v budově školy na Pionýrské 4)
-  pátek 5. 6. 2015 ve 14.00 a v 16.00 hod (zájemci si mohou vybrat, který čas jim více vyhovuje)

na pobočce v Náměšti na Hané (budova MŠ Zábraní 514)

-  středa 3. 6. a pátek 5. 6. 2015 ve 14.00 hod nebo 16.00 hod (zájemci si mohou vybrat, který čas jim více vyhovuje)

na pobočce ve Velké Bystřici (budova Masarykovy ZŠ a MŠ)
-  středa 3. 6. 2015 ve 14.00 hod


na pobočce v Dolanech (budova ZŠ a MŠ A. Štěpánka)
- úterý 3. 6. v 16.00 hod

Náhradní termín pro všechna místa:

středa 17. 6. 2015 v 17.00 hod

Přihlášky mohou rodiče žáků vyplnit na www stránkách školy, podepíší je během konání zkoušky.

Ke zkouškám můžete výjimečně přijít i bez předchozího přihlášení a přihlášku vyplnit na místě.

Zkoušky jsou určeny pro žáky 5 – 13 leté. Žáci starší 13 let si pouze podají přihlášku ke studiu (nutný podpis rodičů!) a budou před začátkem nového školního roku vyrozuměni o přijetí a zařazení na konkrétní den a hodinu výuky. Na první lekci přinesou ukázky svých prací.

Zkoušky prověřují splnění základních předpokladů ke studiu na naší škole - samostatnost, schopnost reagovat na pokyny učitele, kreativitu, osobitost projevu, cit pro kompozici, barevnost.

Ke zkouškám si žáci nemusí nic nosit, ověření předpokladů u žáků 5 - 8 letých trvá cca 45 minut (žáci zpracovávají 1 úkol - malbu pastelem), u 8 - 13 letých cca 1 hodinu (žáci zpracovávají úkoly tři - v kresbě, malbě a modelování). Výsledek zkoušky je zanesen do protokolu, žáci jsou hodnoceni stupnicí 1 - 3.

Rozhodnutí o přijetí bude zasláno na e-mailovou adresu rodičů žáka počátkem července, kdy budou známy počty volných míst pro nový školní rok.

Rozhodnutí o přijetí je závazné, pokud z vážného důvodu žák ke studiu nenastoupí, jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit vedení školy.

Žáci, kteří ke studiu nebudou přijati a na talentových zkouškách byli hodnoceni stupněm 1 - 2, škola bude evidovat a v případě uvolnění místa ve věkem odpovídající skupině žáka dodatečně přijme.

Dny otevřených dveří

Ve dnech od 1. do 4. 6. vždy v době výuky (mezi 14.30 a 19. hodinou) můžete školu i se svými dětmi navštívit, podívat se do jednotlivých tříd, pohovořit s vyučujícími, získat odpovědi na všechny otázky, týkající se studia na naší škole. Děti se mohou zapojit do výuky a samy si vyzkoušet, jak se u nás tvoří. Jste srdečně zváni a vítáni!

talentove zkousky 2015